1. "Ne si njerëz dështojmë kur perzihemi me gjëra që nuk na takojnë dhe kur shprehemi në gjykime të cilat nuk kemi nevojë t'i japim. Të vëzhguarit pa gjykuar apo paragjykuar na jep fuqinë e peshën që kërkojmë." ...
Albert
1240px×1754px › Public Image
Albert 10 months ago

#2017 #anniversary #christmas

  • Make your own images ›
You may like