1. Happy New Year 2017 from Bert KARANTZAS Një njeri i ndjeshëm, shpejt do ta kuptojë çmëndurinë dhe budallëkun e të menduarit se me veprimet e tij ai duhet të arrijë patjeter pëlqimin e të tjerëve. RESPEKTI ndaj ...
Albert
874px×1240px › Public Image
Albert 11 months ago

#2017 #anniversary #holiday

  • Make your own images ›
You may like