1. Happy New Year! Bert KARANTZAS ju kujton Të gjithë burrat, përpara se të vdesin, duhet të zgjidhin në mëndjen e tyre e të kuptojnë se: "Nga çfarë kanë frikë?"  "Çfarë është ajo gjë që u pëlqen?" "Dhe ...
Albert
874px×1240px › Public Image
Albert 11 months ago

#2017 #anniversary #holiday

  • Make your own images ›
You may like