1. Në një raport me njeriun e gabuar i miri shtrembërohet, kurse në një relacion dashurie me njeriun e duhur dhe i keqi ndreqet.  THE NEW ME
Albert
1200px×630px › Public Image
Albert 1 year ago

#Collage #Image #Photos

  • Make your own images ›
You may like