1. Σε μια σχέση  με τον λανθασμένο  άνθρωπο ο καλός διαστρεβλωνεται, ενώ σε μια σχέση αγάπης με το σωστό άνθρωπο και ο ...
Albert
1200px×630px › Public Image
Albert 11 months ago

#Collage #Image #Photos

  • Make your own images ›
You may like