1. "Asnjë burrë nuk do të jetë i lumtur ose i kompletuar pa influencën ndryshuese të gruas së duhur në jetën e tij."  Napoleon  Hill
Albert
1080px×1080px › Public Image
Albert 11 months ago

#love #poster

  • Make your own images ›
You may like