1. Çdo burrë, pavarësisht nga origjina e statusi i tij, don që të trajtohet si një MBRET. E sapo, ai burrë e ka përkushtuar kohën në drejtim të përmirësimit të karakterit të tij, atëhere ai MERITON të jetë me ...
Albert
1080px×1080px › Public Image
Albert 11 months ago

#love #poster

  • Make your own images ›
You may like