1. Arsyeja që njerëzit kanë vështirësi për të qënë të lumtur është se ata i bëjnë vizita të shpeshta galerisë së të kaluarës. Në atë dhomë imazhet mendore shtrembërohen, duke qënë se e kaluara shikohet ...
Albert
800px×1200px › Public Image
Albert 10 months ago

#love #quote #poster

  • Make your own images ›
You may like