1. Ku e gjeni vehten në jetë sot, është rezultat i shumës së mendimeve dhe vendimeve që patët në të kaluarën tuaj. Të mësoni se si të merrni përsipër përgjegjësinë e të marrit të vendimeve të duhura sot, ...
Albert
874px×1240px › Public Image
Albert 11 months ago

#poster #love #quote #text #simple

  • Make your own images ›
You may like