1. Dominimi absolut është në dispozicionin tim kur arrij një vetë-zotërim të mjaftueshëm për të neutralizuar tendencën negative të mendimeve dhe veprimeve të mia. Bert  Karantzas Nëse ju nuk keni guxim për të ...
Albert
1080px×1080px › Public Image
Albert 1 year ago

#poster #text #quote #simple

  • Make your own images ›
You may like