1. Testi që përcakton nëse dikush është duke ëndërruar me sy hapur apo duke imagjinuar kalohet me sukses kur ai aktivitet mendor pasohet nga veprimi praktik. Suksesi varet nga një gjendje pozitive e mendjes dhe e ...
Albert
437px×620px › Public Image
Albert 1 year ago

#poster #text #quote #simple

  • Make your own images ›
You may like