1. Qëllimi i jetës është një jetë e qëllimshme… Bert KARANTZAS ju përmënd ...Oh, harrova pirjen e kafesë dhe cigaret!
Albert
1200px×630px › Public Image
Albert 11 months ago

#poster #text #quote #simple

  • Make your own images ›
You may like