1. Pyesni vehten:  "Të mërzitem, të zemërohem apo t'u mbaj mëri njerëzve për budallëkun e tyre, me çfare mënyre dhe sa më ndihmon mua të arrij realizimin e jetës që unë dëshiroj e që meritoj?" Bert KARANTZAS    ...
Albert
800px×1200px › Public Image
Albert 10 months ago

#quote #love #luxury

  • Make your own images ›
You may like