1. Είναι τόσο εύκολο για τον ισχυρό άνδρα να είναι ισχυρός, όπως είναι εύκολο για το αδύναμο να είναι αδύναμο! Bert KARANTZAS σας ...
Albert
851px×315px › Public Image
Albert 11 months ago

#quote #poster

  • Make your own images ›
You may like