1. Da bismo imali mir u srcu,  trebamo više razgovarati s Isusom,  a manje s ljudima.  Bl. Majka Terezija Vjerujem u Boga
Ana Šubara
800px×1200px › Public Image
Ana Šubara 11 months ago

Untitled design

  • Make your own images ›
You may like