1. Kada moje ruke  ne mogu zagrliti osobu koja je draga   uvijek je zagrlim mome  MOLITVOM.
Ana Šubara
1080px×1080px › Public Image
Ana Šubara 10 months ago

Untitled design

  • Make your own images ›
You may like