1. İnsanı yoran yaşadığı hayat değil, taşıdığı maskelerdir.   Shakespeare
Bilge Aydoğan
1200px×717px › Public Image
Bilge Aydoğan 11 months ago

#poster #quote

  • Make your own images ›
You may like