1. Tuwape watoto wetu  haki yao ya msingi ya kuwa watoto katika siku za ujana wao,  kabla hawajawa watoto tena watakapokuwa wakubwa. Enock Maregesi
Enock Maregesi
700px×400px › Public Image
Enock Maregesi 9 months ago

#poster #text #quote #simple

  • Make your own images ›
You may like