1. DIEŤA UROBÍ LÁSKU SILNEJŠOU DOMOV ŠŤASTNEJŠÍM MINULOSŤ ZABUDNUTOU A BUDÚCNOSŤ HODNÚ ŽITIA
Janka Gallová
1200px×630px › Public Image
Janka Gallová 4 months ago

#poster #simple #quote

  • Make your own images ›
You may like