1. Tvoji, o GOSPOD, so veličina, moč, čast, sijaj in veličastvo. Tvoje je namreč vse, kar je v nebesih in na zemlji. Tvoje, o GOSPOD, je kraljestvo in ti se vzdiguješ kot glava nad vse. 1. Kroniška 29:11 Krščanska ...
Jernej Novak
800px×1200px › Public Image
Jernej Novak 9 months ago

#poster #text #quote #simple

  • Make your own images ›
You may like