1. Øynene er vinduet til sjelen Men mine øyne er blodsprengte og tomme mens sjelen min er lys og dansende
Line Veidal
1080px×1080px › Public Image
Line Veidal 6 months ago

kjærleik

  • Make your own images ›
You may like