1. mutlu yıllar  2017 Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış'ın devamını, savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalmasını dileriz...
murat
800px×1200px › Public Image
murat 11 months ago

mutluyıllar

  • Make your own images ›
You may like