1.  Ti cheri, pa  anvye pèsonn.  Sa ou wè nan yo ke w' vle a, ou genyen l' nan ou tou.  Gad nan kè w', gad nan lespri w'.  Ou wè?  Li te toujou la. :)
Rykelson Harry
1080px×1080px › Public Image
Rykelson Harry 10 months ago

Untitled design

  • Make your own images ›
You may like