1. Jodi a, selebre tèt ou. Selebre sikatris ou yo, erè w' yo, blese ki poko fin geri yo. Selebre lapèn ak chagren yo. Selebre yo pou tout leson yo aprann ou yo.   Men selebre kè kontan yo, zanmi ak fanmi ki renmen w' yo. Ti ...
Rykelson Harry
1200px×630px › Public Image
Rykelson Harry 10 months ago

Untitled design

  • Make your own images ›
You may like