1. Se me hizo piedra el corazón,  (respiro igual)  Kahlil Gibran Indio Solari
Roman Guzman
1050px×950px › Public Image
Roman Guzman 10 months ago

#poster #text #quote #simple

  • Make your own images ›
You may like