1. "Две чаши чай, моля", казал навикът.  "Нека бъде една", поправила го реалността.
Teresa Georgieva
1080px×1080px › Public Image
Teresa Georgieva 10 months ago

Untitled design

  • Make your own images ›
You may like