1. В една йерархия всеки рано или късно достига своето ниво на некомпетентност Л Питър Из бестселъра Принципите на Питър www ...
valentingargov
800px×1200px › Public Image
valentingargov 3 weeks ago

skeletons switchfoot #poster

  • Make your own images ›
You may like