1. Da ne vrate me koraci tu gde su duše poroci da srce mi ne probudi to fališ mi u poruci Kad nebo se naoblači sanjam te kako dolaziš ošamari me java kad mi kaže gde smo ostali
Vladimir Kostic
1080px×500px › Public Image
Vladimir Kostic 3 months ago

Anji

  • Make your own images ›
You may like