1. Kur në jetën tuaj vëreni se po përballeni me DHIMBJE EMOCIONALE, atëhere ajo gjëndje ju paralajmëron se besimet tuaja, apo perceptimi tuaj i realitetit, po e largojnë më shumë realizimin e dëshirave tuaja.  Bert ...
Albert
437px×620px › Public Image
Albert 1 year ago

#collage #image #photos

  • Make your own images ›
You may like