1. Kur kemi të bëjmë me tërheqje seksuale mes dy personash, nuk është mëndja jonë  por programi biologjik i mbrujtur në qënien tonë, ai që vendos e që ndez interesin për seksin e kundërt. Zakonisht përdorimi ...
Albert
1754px×1240px › Public Image
  • Make your own images ›
You may like