1. Mos ndoshta po tërheq zvarrë kufomën e kujtimeve të tua? Ndalu! Sill të kaluarën në të tashme për të nxjerrë mësimet e duhura duke e analizuar atë me fokusin e konshiencës dhe...  ... Flake tutje atë kufomë. ...
Albert
800px×1200px › Public Image
Albert 11 months ago

#stars #poster #quote

  • Make your own images ›
You may like