1.       Sa aking puso  Uulit ulitin ko sayo ang nadarama ng aking puso ang damdamin koy para lang sayo oh      - Kaye cal
christian
1200px×717px › Public Image
christian 10 months ago

#poster #text #quote #simple

 • Make your own images ›
You may like